Μενού Κλείσιμο

Αρχική σελίδα


ΡΟΗ Νομοθεσίας για

Διευκρινήσεις για τα εκπαιδευτικά οχήματα με χρηματοδοτική μίσθωση

Εγκύκλιος: Δ30/Β3-13153/1633 - 5.6.2020 ΑΔΑ: 6ΝΔΤ465ΧΘΞ-Φ7Ε ΑΠΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ...
Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση δημοσίευσης υ.α. σχετικά με τα βυτιοφόρα <= 1000 λίτρων

Από: Γενική Γραμματεία Μεταφορών / Γενική Διεύθυνση Μεταφορών / Διεύθυνση ...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετο φύλλο Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) οχήματος

Εγκύκλιος: Αριθ. πρωτ.: 26467/407      13/05/2020 ΑΔΑ: 653Υ465ΧΘΞ-ΞΚΥ ΘΕΜΑ: Πρόσθετο φύλλο ...
Διαβάστε περισσότερα