Μενού Κλείσιμο

Απαλλαγή από την καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους για λόγους ανωτέρας βίας

Εγκύκλιος 34140/539 – 22.6.2020
ΑΔΑ: 61Χ1465ΧΘΞ-29Μ

Από: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από την καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους για λόγους ανωτέρας βίας
ΣΧΕΤ: Η υπαριθμ. 19111/192/2019 υπουργική απόφαση «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και
πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου
(περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των
οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
(ΚΤΕΟ).», όπως
ισχύει
Κατόπιν ερωτημάτων πολιτών προς την Υπηρεσία μας σχετικά με τον εμπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο οχημάτων στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος κατά την ημερομηνία υποχρέωσης του οχήματός του για τεχνικό έλεγχο βρίσκεται σε χώρα του εξωτερικού
, σας ενημερώνουμε για τα εξής:


1. Στην περίπτωση στ) της παρ. 1 του άρθρου 5 της σχετ. υ.α. προβλέπεται ότι για λόγους ανωτέρας βίας εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής πρόσθετου ειδικού τέλους, οι ιδιοκτήτες οχημάτων που προσκομίζουν αυτά εκπρόθεσμα, εάν προκύπτει με αποδεικτικά στοιχεία τελωνειακής ή άλλης αρμόδιας ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής ότι κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε υποχρέωση να προσκομιστεί το όχημα για τεχνικό έλεγχο, αυτό βρισκόταν εκτός της χώρας μας.


2.
Στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, είναι προφανές ότι τα ανωτέρω περί μη υποχρέωσης καταβολής πρόσθετου ειδικού τέλους λόγω εκπρόθεσμου ελέγχου, ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος με την υποβολή στο ΚΤΕΟ δικαιολογητικών (με ταξιδιωτικά έγγραφα), αποδεικνύει την παραμονή του στο εξωτερικό κατά την ημερομηνία υποχρέωσης του οχήματός του για τεχνικό έλεγχο, ενώ το όχημά του βρίσκεται στη χώρα μας και δεν υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης του οχήματος σε ΚΤΕΟ από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

Επισκέψεις 60

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *