Μενού Κλείσιμο

Διευκρινήσεις για τα εκπαιδευτικά οχήματα με χρηματοδοτική μίσθωση

Εγκύκλιος: Δ30/Β3-13153/1633 – 5.6.2020

ΑΔΑ: 6ΝΔΤ465ΧΘΞ-Φ7Ε

ΑΠΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τα εκπαιδευτικά οχήματα με χρηματοδοτική μίσθωση

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 47/28-1-2020 έγγραφο της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών
Υποψηφίων Οδηγών Ελλάδος (Ο.Ε.Υ.Ο.Ε)
β) Ο ν. 1665/1986 (Α’ 194) «Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης», όπως ισχύει
γ) To π.δ. 208/2002 (Α΄194) «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει
δ) Η υπ’ αρίθμ. Α3/10901/1420(Β’ 1923) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Σε συνέχεια του (α) σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι λαμβάνοντας υπόψη το (β) σχετικό, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις υποπεριπτώσεις α4 και β4 των περιπτώσεων α και β αντιστοίχως της παρ. 1 και στην παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ. 208/2002, οι Σχολές Οδηγών μπορούν για τις ανάγκες λειτουργίας τους να έχουν στην κατοχή τους εκπαιδευτικά οχήματα με χρηματοδοτική ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή μίσθωσης (όπως λειτουργική).
Στην περίπτωση αυτή στην άδεια κυκλοφορίας του εκπαιδευτικού οχήματος αναγράφεται ως κάτοχος η μισθώτρια εταιρεία.
Στην περίπτωση Σχολής Οδηγών που επιθυμεί για τις ανάγκες λειτουργίας της να έχει στην κατοχή της εκπαιδευτικό όχημα με χρηματοδοτική μίσθωση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή μίσθωσης, η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος που υποβάλλεται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών σύμφωνα με την περίπτωση γ της παρ. 3 ή την περίπτωση γ της παρ. 5 του άρθρου 7 του ως άνω διατάγματος, συνοδεύεται
υποχρεωτικά από απλό φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού μίσθωσης, και στις δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς σύμφωνα με το δ) σχετικό.

Επισκέψεις 24

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *