Μενού Κλείσιμο

Εξεδόθη από Υπ. Μεταφορών η ύλη για την εκπαίδευση των ελεγκτών ΚΤΕΟ του 2017

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟ κ.υ.α. 7737/939/2013 (Β’ 302), για την ανανέωση του Πιστοποιητικού Ελεγκτή , ο κάτοχός του υποχρεούται να παρακολουθήσει συµπληρωµατική επιµόρφωση και στη συνέχεια να εφοδιασθεί µε «βεβαίωση συµπληρωµατικής επιµόρφωσης ελεγκτή ».

Η βεβαίωση αυτή έχει διάρκεια ισχύος µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του εποµένου έτους και χορηγείται στον ελεγκτή ύστερα από υποχρεωτική παρακολούθηση συµ̟ληρωµατικής επιµόρφωσης διάρκειας 24 ωρών και ανανεώνεται ανά έτος κατά τον ίδιο τρόπο.

Στην συμπληρωματική επιμόρφωση του 2017 δίνεται από την μεριά του Υπουργείου ιδιαίτερο βάρος σε δύο ζητήματα:

  1.  στον έλεγχο ένδειξης του µετρητή διανυθέντων χιλιοµέτρων, προκειµένου, στην περίπτωση διαπίστωσης ανακολουθίας των ενδείξεων αυτού (υφιστάµενη ένδειξη σε σχέση µε την καταγεγραµµένη κατά τον προηγούµενο τεχνικό έλεγχο) να σηµειώνεται στο χώρο παρατηρήσεων του ∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου (∆.Τ.Ε.) η προβλεπόµενη παρατήρηση.
  2. στον διεξοδικό έλεγχο του συστήµατος εξάτµισης των οχηµάτων diesel, για τη διαπίστωση ύπαρξης του φίλτρου µικροσωµατιδίων πετρελαίου DPF, στο πλαίσιο αντιµετώπισης του προβλήµατος σχετικά µε την αφαίρεση του φίλτρου αυτού. Στο υπουργείο Μεταφορών έχουν φθάσει πληροφορίες ότι αφαιρείται το φίλτρο DPF και επανασυγκολλάται το περίβληµα της συσκευής µε αποτέλεσμα οι εκπεμπόμενοι ρύποι να βρίσκονται εντός ορίων.

Εκτός από τα δύο παραπάνω, στα πλαίσια της εκπαίδευσης θα επανασκοπηθεί και όλη η νομοθεσία η σχετική με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων που εξεδόθη εντός του 2017.

 

Επισκέψεις 224

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *