Μενού Κλείσιμο

Η ακινητοποίηση των επικίνδυνων οχημάτων στα ΚΤΕΟ και ο «τζάμπα» θόρυβος

Γέμισαν με  φλύαρα, άνευ ουσίας και τρομοκρατικά δημοσιεύματα τις προηγούμενες ημέρες τα διάφορα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης, σχετικά με την των οχημάτων στα , όταν σε αυτά διαπιστώνονται επικίνδυνες ελλείψεις κατά τον έλεγχό τους.

Αφορμή έδωσε μια κοινή απόφαση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μεταφορών, που ορίζει απλώς την διαδικασία ακινητοποίησης των οχημάτων στην περίπτωση που αυτά είναι επικίνδυνο να κυκλοφορούν στον δρόμο.

Το ότι τα επικίνδυνα για την οδική ασφάλεια οχήματα δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν, είναι κάτι που ισχύει από τότε που υπάρχει και ο , από την εποχή της αποκλειστικότητας των δημοσίων ΚΤΕΟ ακόμα.

Τι ίσχυε:

«Σε περίπτωση που διαπιστωθούν βλάβες που καθιστούν το όχημα επικίνδυνο για την οδική ασφάλεια, το όχημα ακινητοποιείται, δηλ. του αφαιρείται επί τόπου η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας. Η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας έχει την έννοια ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία του οχήματος, ο δε κάτοχος μπορεί να το μετακινήσει μόνον μέχρι το συνεργείο επισκευής, με μέσα ασφαλή για την οδική κυκλοφορία.

Στην συνέχεια για την αφαίρεση αυτήν, χορηγείται στον κάτοχο του οχήματος έγγραφο, υπόδειγμα του οποίου έχει όπως παρακάτω…».

Αυτά προέβλεπε η απόφαση 44800/123/17.12.1985, η οποία εξακολουθεί (!) να είναι ισχύουσα, με τις τροποιήσεις που έχει εν τω μεταξύ υποστεί. Βέβαια, αυτά ίσχυαν τότε που δεν υπήρχαν ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Όταν «μπήκαν στο παιχνίδι» και τα ιδιωτικά, η διάταξη αυτή δεν μπορούσε να εφαρμοστεί με αυτόν τον τρόπο από τα ιδιωτικά, γιατί αυτά δεν είχαν το δικαίωμα να παρακρατούν πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας.

‘Ετσι με την 71703/8028/2003 ξεκαθαρίστηκαν τα παρακάτω:

«Στην περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων από Ι.ΚΤΕΟ, ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του οχήματος οφείλει να ακινητοποιήσει το όχημα και ειδοποιείται από τον υπεύθυνο του Ι.ΚΤΕΟ άμεσα ή αρμόδια Υπηρεσία της Τροχαίας, στα όργανα της οποίας ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος το οχήματος οφείλει να παραδώσει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος… Στην περίπτωση αυτή, δεν χορηγείται ΕΣΤΕ, αλλά συντάσσεται και παραδίδεται από το Ι.ΚΤΕΟ σχετική βεβαίωση  αναφορικά με τα ανωτέρω».

Αν τα ελστικά σας είναι σε αυτήν την κατάσταση, τότε καλύτερα να ακινητοποιήσετε μόνοι σας το όχημά σας
Αν τα ελαστικά σας είναι σε αυτήν την κατάσταση, τότε καλύτερα να ακινητοποιήσετε μόνοι σας το όχημά σας

Τι ισχύει:

Τι έρχεται να αλλάξει τώρα η πρόσφατη οικ 892/19 σχετικά με όσα ίσχυαν μέχρι την έκδοσή της;

  «1. Σε περίπτωση που κατά τον τεχνικό έλεγχο οχήματος (αρχικό, περιοδικό, εκούσιο, έκτακτο, ειδικό και επανέλεγχο) σε ΙΚΤΕΟ, διαπιστωθούν ελλείψεις που καθιστούν το όχημα επικίνδυνο για την οδική ασφάλεια, αυτό ακινητοποιείται, δηλαδή αφαιρούνται επί τόπου η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες κυκλοφορίας (η πινακίδα κυκλοφορίας για μοτοσικλέτα). Η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας έχει την έννοια ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία του οχήματος, ο δε ενδιαφερόμενος μπορεί να το μετακινήσει μόνο μέχρι το συνεργείο επισκευής με μέσα ασφαλή για την οδική κυκλοφορία και μετά την επισκευή του, σε ΚΤΕΟ προκειμένου να γίνει ο επανέλεγχος για τη διαπίστωση αποκατάστασης των επικίνδυνων ελλείψεων.

2. Η αφαίρεση των προαναφερόμενων στοιχείων κυκλοφορίας γίνεται από αστυνομικό όργανο το οποίο ειδοποιείται από το ΙΚΤΕΟ για τον σκοπό αυτό. Το ΙΚΤΕΟ χορηγεί στον ενδιαφερόμενο έγγραφο, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα Ι της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

3. Τα στοιχεία κυκλοφορίας αποστέλλονται από την Αστυνομική Αρχή στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ή σε αυτή που υποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο.

4. Η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας στον ενδιαφερόμενο γίνεται κατόπιν ελέγχου κατά αρμοδιότητα από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας με την προσκόμιση ΔΤΕ χωρίς επικίνδυνες ελλείψεις από ΚΤΕΟ στο οποίο διενεργήθηκε ο επανέλεγχος. Στην περίπτωση που στο εκδιδόμενο ΔΤΕ δεν σημειώνονται σοβαρές ελλείψεις, το ΚΤΕΟ χορηγεί και το κατάλληλο Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ) το οποίο επικολλάται στην πινακίδα κυκλοφορίας από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας».

Πάρτε στα σοβαρά την οδική ασφάλεια

Η νέα απόφαση του 2019 κατ’ αρχήν ξεκαθαρίζει ότι και στην περίπτωση του εκούσιου ελέγχου, το όχημα πρέπει να ακινητοποιείται.

Εν συνεχεία, ορίζει ότι το Ι.ΚΤΕΟ ειδοποιεί την αστυνομία, η οποία πρέπει να στέλνει έναν αστυνομικό στο Ι.ΚΤΕΟ, ώστε αυτός επί τόπου να αφαιρεί τα στοιχεία κυκλοφορίας.

Τι γίνονταν μέχρι τώρα στην πράξη; Με βάση την που ίσχυε μέχρι τώρα, τα ΙΚΤΕΟ έστελναν ένα φαξ στην αρμόδια Τροχαία, έτσι ώστε να διασφαλίζονται ότι ειδοποίησαν και ενημέρωναν εγγράφως τον ιδιοκτήτη ότι ώφειλε να παραδώσει τα στοιχεία κυκλοφορίας του στην Τροχαία. Τα οποία φυσικά κανείς ιδιοκτήτης δεν παρέδιδε και δεν έχουμε υπόψιν μας υπηρεσίες της Τροχαίας που να αναζητούν οχήματα να τους αφαιρέσουν τα στοιχεία κυκλοφορίας, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων διαπίστωσης ελλείψεων στην ταυτοποίηση ενός οχήματος (διαφορετικός ή παραποιημένος αριθμός πλαισίου π.χ.).

Προβληματισμός

Με την νέα απόφαση επιχειρείται να δοθεί μια διέξοδος στο ζήτημα αυτό. Όμως ποιός μπορεί πάλι να διασφαλίσει ότι ο ιδιοκτήτης ενός οχήματος, στο οποίο έχουν διαπιστωθεί επικίνδυνες ελλείψεις, θα κάτσει να περιμένει την αστυνομία να προσέλθει στο Ι.ΚΤΕΟ προκειμένου να αφαιρέσει τις πινακίδες και να παρακρατήσει την άδεια κυκλοφορίας; Και πως μπορεί ο τεχνικός ελεγκτής, εργαζόμενος σε ιδιωτική εταιρία, να κρατήσει στο Ι.ΚΤΕΟ τον ιδιοκτήτη του οχήματος μέχρι να έρθει η αστυνομία; Δύσκολα και μάλλον ανεφάρμοστα πράγματα, που ίσως να έχουν πάλι την ίδια κατάληξη. Δηλαδή, να πρέπει να ψάχνει εκ των υστέρων η αστυνομία το όχημα για να του αφαιρέσει τα στοιχεία κυκλοφορίας.

Πάντως, αποσαφηνίζονται και δύο άλλα ζητήματα διαδικασίας, όπως το ότι η αστυνομία στέλνει τα παρακρατηθέντα στοιχεία κυκλοφορίας στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και ότι από αυτήν πρέπει να τα παραλάβει ο ιδιοκτήτης του οχήματος, αφού προσκομίσει δελτίο ΚΤΕΟ χωρίς επικίνδυνες ελλείψεις.

Αντιλαμβάνεται ο κάθε αναγνώστης ότι δεν πρόκειται για κάτι νέο και επαναστατικό αυτό που προβλέπει η νέα απόφαση, αλλά περισσότερο για μια προσπάθεια να ξεκαθαρίσει η διαδικασία.

Και μια και μιλάμε για διαδικασίες, τι έγινε άραγε με μια σχετική εγκύκλιο (37178/387) που είχε σταλεί στα ΚΤΕΟ τον Μάϊο του 2018 και ανακοίνωνε την έναρξη λειτουργίας μιας διαδικτυακής υπηρεσίας για την άμεση καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών των στοιχείων των οχημάτων που τους αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας λόγω επικινδυνότητας; Την έφαγε το μαύρο το σκοτάδι, όπως ίσως έφαγε και την απόφαση που θα αντικαθιστούσε την 44800 του 1985;

Πάντως τις πινακίδες του τις έχει...
Πάντως τις πινακίδες του τις έχει…

Αλλά για να επανέλθουμε στη πεζή πραγματικότητα και για να θέσουμε το ζήτημα στις πραγματικές του διαστάσεις, θα λέγαμε ότι αυτήν την στιγμή το πρόβλημα, δεν είναι το πως θα παρακρατούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας των επικίνδυνων για την οδική ασφάλεια οχημάτων, αλλά το να εντοπίζονται σωστά το ποιά είναι αυτά.

Ο προβληματισμός αυτός πηγάζει από τα στοιχεία του 2018 και από το γεγονός ότι μέσα στο 2018 εντοπίστηκαν μόνο 224 οχήματα ελαφρού τύπου, 83 βαρέως και 49 μοτοσυκλέτες, τα οποία θα έπρεπε να ακινητοποιηθούν λόγω επικινδυνότητας…

Επισκέψεις 239

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *