Μενού Κλείσιμο

Χορήγηση Αδειών ΕΔΥΜ έτους 2018

Τη χορήγηση από 10-1-2018 µέχρι και 9-2-2018 των πολυµερών αδειών Ε∆ΥΜ 2018 στους δικαιούχους που περιλαµβάνονται στον συνηµµένο πίνακα, εφόσον προηγουµένως καταθέσουν τα βιβλία Ε∆ΥΜ 2017 και τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που δεν παραλάβουν το βιβλίο Ε∆ΥΜ για το 2018, µέχρι την οριζόµενη ηµεροµηνία, το βιβλίο θα θεωρείται αδιάθετο και µπορεί να διατεθεί σε άλλον αιτούντα.

Ο ενδιαφερόµενος σε αυτή την περίπτωση, και εφόσον εξακολουθεί να επιθυµεί την άδεια Ε∆ΥΜ, υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου αίτηση η οποία θα ληφθεί υπ΄όψιν µε βάση τον νέο αριθµό πρωτοκόλλου.

Για την κατανοµή των αδειών Ε∆ΥΜ 2018, πραγµατοποιήθηκε µοριοδότηση σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην µε αριθµ. Φ439/οικ.80235/91/13-11-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τις εµπρόθεσµες αιτήσεις. Οι ενδιαφερόµενοι οι οποίοι δεν αναφέρουν στην αίτησή τους ότι ενδιαφέρονται για συγκεκριµένες χώρες (Ρωσία, Αυστρία και Ιταλία) θα παραλάβουν άδειες µε εδαφικούς περιορισµούς. Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι οι οποίοι, σύµφωνα µε τα δικαιολογητικά που έστειλαν, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να τους χορηγηθεί άδεια Ε∆ΥΜ, δεν συµπεριλαµβάνονται στον επισυναπτόµενο πίνακα.  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν πληροφορίες για την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης των δικαιούχων µεταφορέων και την µοριοδότηση, από την ηµεροµηνία ανάρτησης της παρούσας απόφασης έως και την ηµεροµηνία έναρξης χορήγησης των βιβλίων Ε∆ΥΜ (10-1-2018).

Νέες αιτήσεις για χορήγηση αδειών Ε∆ΥΜ θα ικανοποιούνται µέχρι εξαντλήσεως του υπολοίπου. Αιτήσεις για δεύτερο βιβλίο Ε∆ΥΜ θα υποβάλλονται µετά την 01-03-2018 και θα ικανοποιούνται µε βάση τον αριθµό πρωτοκόλλου, εφόσον υπάρχουν διαθέσιµες άδειες και οι ενδιαφερόµενοι διαθέτουν τουλάχιστον δύο κατηγορίας Euro IV και άνω, και έκαναν χρήση τουλάχιστον 10 φύλλων από το πρώτο βιβλίο της Ε∆ΥΜ 2018.

Οι δικαιούχοι µεταφορείς έχουν υποχρέωση να τηρούν πιστά τους όρους µε τους οποίους χορηγούνται οι υπόψη άδειες, και που αναφέρονται αναλυτικά στο συνηµµένο στην απόφαση αυτή παράρτηµα.

Παράβαση των όρων σχετικά µε τη χρήση της άδειας Ε∆ΥΜ συνεπάγεται, εκτός των άλλων, την άµεση αφαίρεσή της και τον αποκλεισµό της µεταφορικής επιχείρησης για απόκτηση άδειας Ε∆ΥΜ κατά τα επόµενα έτη.  

Επισυνάπτεται ο πίνακας των δικαιούχων µεταφορέων βιβλίου Ε∆ΥΜ για το 2018, κατά σειρά προτεραιότητας βάσει της ισχύουσας µοριοδότησης.

Τι είναι οι άδειες ΕΔΥΜ.

Για τη διενέργεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών σε τρίτες χώρες, δίνεται η δυνατότητα σε μεταφορείς χωρών που είναι ενταγμένες στην ΕΔΥΜ να διενεργούν μεταφορές βάσει αυτής. Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Υπουργών Μεταφορών (ΕΔΥΜ) είναι διεθνής διακυβερνητικός οργανισμός κρατών μελών της ΕΔΥΜ.

Κ-Μ ΤΗΣ ΕΔΥΜ : Αλβανία, Αρμενία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν,Λευκορωσία, Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία,Τσεχία, Γερμανία, Εσθονία, Φιλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Δανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, FYROM, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία Ελβετία, Τουρκία, Ουκρανία, Αγγλία.

Η διενέργεια διεθνούς οδικής εμπορευματικής μεταφοράς με ΑΔΕΙΑ ΕΔΥΜ, προϋποθέτει την ύπαρξη επί του ΦΔΧ αυτοκινήτου κατά την διάρκεια του ταξιδιού εντύπου της ΑΔΕΙΑΣ ΕΔΥΜ και του ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ, τα οποία να έχουν χορηγηθεί στον ίδιο μεταφορέα, ώστε να επιδεικνύονται όταν ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου, εφόσον έχουν συμπληρωθεί ανάλογα από τον μεταφορέα.

ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΔΥΜ παρέχουν το δικαίωμα για τη διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών : α) από την Ελλάδα προς τα άλλα Κ-Μ της ΕΔΥΜ και αντίστροφα β) διαμέσου Κ-Μ της ΕΔΥΜ (transit) γ) από οποιοδήποτε Κ-Μ της ΕΔΥΜ προς οποιοδήποτε άλλο και αντίστροφα

ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΔΥΜ α) δεν παρέχουν δικαίωμα για τη διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών μέσα στην επικράτεια των ΚΜ της ΕΔΥΜ, δηλαδή μεταφορών στις οποίες τα σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης βρίσκονται μέσα στο ίδιο ΚΜ β) είναι προσωπικές (εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου μεταφορέα), αμεταβίβαστες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλα τα οχήματα της μεταφορικής επιχείρησης με διαδοχικό τρόπο

Επισκέψεις 104

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *