Μενού Κλείσιμο

ΚΤΕΟ μόνο με ΡΑΝΤΕΒΟΥ και υποχρεωτικές οι μάσκες για το προσωπικό τους – Ποιές είναι οι ποινές

Σύμφωνα με εγκύκλιο που κοινοποιήθηκε στα όλης της χώρας, επαναλαμβάνεται για μία ακόμα φορά, ότι η προσέλευση των ιδιοκτητών των οχημάτων για έλεγχο του οχήματός τους, πρέπει να γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού.

Ενώ, για το προσωπικό των ΚΤΕΟ είναι υποχρεωτική μόνο η μάσκα (μη χειρουργική) και όχι τα γάντια…

Για τους προσκομίζοντες οχήματα στα ΚΤΕΟ δεν ορίζεται καμιά ιδιαίτερη προφύλαξη.

Η μη τήρηση του κανόνα των ραντεβού από την επιχείρηση επισύρει ποινή 1.000 ευρώ πρόστιμο για πρώτη φορά και 2.000 ευρώ την δεύτερη.

Αναλυτικότερα:

Η προαναφερθείσα εγκύκλιος ενημερώνει για την έκδοση της ΚΥΑ 27815 (ΦΕΚ 1647Β/2020) με τίτλο «Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

Στο σκέλος που αφορά στα ΚΤΕΟ η απόφαση προδιαγράφει τις παρακάτω υποχρεώσεις των επιχειρήσεων:

– Οι πελάτες, κάτοχοι επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων

– Η προσέλευση πελατών, κατόχων φορτηγών αυτοκινήτων και λεωφορείων, είναι δυνατή και χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων
Οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν κατάλογο με τα ραντεβού, ο οποίος επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα
Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για το προσωπικό.

Επίσης, ισχύουν οι παρακάτω απαιτήσεις:

Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως που παραμένουν σε λειτουργία, τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων, όπως επίσης ελάχιστη αναλογία ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ.

Επίσης, μεγάλη σημασία έχει το άρθρο 2, που ορίζονται οι ποινές που επισύρουν οι παραβάσεις των ανωτέρω κανόνων λειτουργίας.

Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 1, επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Παράβαση
Μη τήρηση της αναλογίας
ατόμων/τ.μ.
Κυρώσεις
Για επιχειρήσεις έως 20 τ.μ. 1η παράβαση:
– Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας
για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες
2η παράβαση:
– Διοικητικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ και αναστολή
λειτουργίας για τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες
Για επιχειρήσεις άνω των 20 τ.μ.
και έως 100 τ.μ.
1η παράβαση:
– Διοικητικό πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) ευρώ ανά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των τετραγωνικών
μέτρων της επιχείρησης και του αριθμού των εργαζομένων και καταναλωτών
καθ’ υπέρβαση των ορίων του άρθρου 1 και αναστολή λειτουργίας για
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες
2η παράβαση:
– Διοικητικό πρόστιμο από έξι χιλιάδες (6.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000)
ευρώ ανά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη της προηγούμενης παράβασης,
των τετραγωνικών μέτρων της επιχείρησης και του αριθμού των εργαζομένων
και καταναλωτών καθ’ υπέρβαση των ορίων του άρθρου 1 και αναστολή
λειτουργίας για τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες
Για επιχειρήσεις άνω των 100 τ.μ.
και έως 300 τ.μ.
1η παράβαση:
– Διοικητικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) έως είκοσι χιλιάδες (20.000)
ευρώ ανά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των τετραγωνικών μέτρων
της επιχείρησης και του αριθμού των εργαζομένων και καταναλωτών καθ’
υπέρβαση των ορίων του άρθρου 1 και αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες
2η παράβαση:
-Διοικητικό πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ ανά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη της προηγούμενης
παράβασης, των τετραγωνικών μέτρων της επιχείρησης και του αριθμού των
εργαζομένων και καταναλωτών καθ’ υπέρβαση των ορίων του άρθρου 1 και
αναστολή λειτουργίας για εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες
Για επιχειρήσεις άνω των 300 τ.μ. 1η παράβαση:
– Διοικητικό πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ ανά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των τετραγωνικών
μέτρων της επιχείρησης και του αριθμού των εργαζομένων και καταναλωτών
καθ’ υπέρβαση των ορίων του άρθρου 1, και αναστολή λειτουργίας για εξήντα
(60) εργάσιμες ημέρες
2η παράβαση:
– Διοικητικό πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ ανά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη της προηγούμενης
παράβασης, των τετραγωνικών μέτρων της επιχείρησης και του αριθμού των
εργαζομένων και καταναλωτών καθ’ υπέρβαση των ορίων του άρθρου 1 και
αναστολή λειτουργίας για ενενήντα (90) εργάσιμες ημέρες.
Παράβαση
Μη τήρηση της υποχρέωσης
για παρουσία πελατών μόνο
κατόπιν ραντεβού, το οποίο
αποδεικνύεται από σχετικό
κατάλογο
Κυρώσεις

 

Δραστηριότητες κομμωτηρίων,
κουρείων και κέντρων
αισθητικής/96.02
Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου
οχημάτων οδικών μεταφορών/
71.20
1η παράβαση:
– Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.
2η παράβαση:
– Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ

 

Επισκέψεις 259

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *