Μενού Κλείσιμο

Ποιά οχήματα εξαιρούνται από την υποχρέωση ελέγχου σε ΚΤΕΟ

Εξαιρούμενα οχήματα από έλεγχο ΚΤΕΟ

Σχεδόν όλοι μας γνωρίζουμε ότι τα επιβατικά οχήματα (ΙΧ και ΔΧ), οι μοτοσυκλέτες άνω των 50 κυβικών αλλά και τα φορτηγά, υποχρεούνται να ελέγχονται σε .

Ποιά όμως είναι αυτά τα οχήματα που δεν έχουν υποχρέωση να «περάσουν» ΚΤΕΟ σύμφωνα με την ισχύουσα ;

Ο νέος βασικός νόμος για τον τεχνικό έλεγχο (2726Β/2017-4.8.17) ορίζει σαφώς τις εξαιρούμενες κατηγορίες ως παρακάτω:

2. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης:

α. οχήματα τα οποία κινούνται ή χρησιμοποιούνται σε εξαιρετικές περιστάσεις και οχήματα τα οποία ουδέποτε ή σπανίως χρησιμοποιούνται στο δημόσιο οδικό δίκτυο, όπως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος ή οχήματα αγώνων, που εμπίπτουν στην περίπτωση «Ε. Εξαιρέσεις» της παρ. 6 της υπ’ αριθ. ΣΤ/1831/1978 (Β’ 72) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών, όπως ισχύει.
β. τα οχήματα που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις δημοσίας τάξεως και το πυροσβεστικό σώμα.
γ. οι τροχοφόροι ελκυστήρες της κατηγορίας Τ5 οι οποίοι χρησιμοποιούνται για αγροτικούς, ανθοκομικούς, δασοκομικούς, κτηνοτροφικούς ή αλιευτικούς σκοπούς μόνο στην ελληνική επικράτεια και κυρίως στο έδαφος που συνδέεται με τις δραστηριότητες αυτές, όπως γεωργικές και δασικές οδοί καθώς και γεωργικές γαίες,
δ. Πλην των οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR), τα οχήματα των υπόλοιπων κατηγοριών, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε μικρά νησιά ( «μικρό νησί»: ένα νησί με λιγότερους από 5000 κατοίκους το οποίο δεν συνδέεται με άλλα τμήματα της ηπειρωτικής χώρας με οδικές γέφυρες ή σήραγγες. Ο αριθμός των κατοίκων προκύπτει από τα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής πληθυσμού – Κατοικιών που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας), υπό την προϋπόθεση ότι δεν λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν σ’ αυτά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου ή Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ). Σ’ αυτή την περίπτωση, η εξαίρεση ισχύει για τις κατηγορίες οχημάτων που δεν ελέγχονται από τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου ή τις Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ).
ε. Ειδικά οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού τσίρκων και εμποροπανηγύρεων, με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα έως και 40 km/h, τα οποία κινούνται μόνο στο ελληνικό έδαφος.
3. Mε απόφαση:
α. του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του άρθρου 86 παρ. 1 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α’ 57), όπως ισχύει και του άρθρου 18 του ν.3446/2006 (Α’ 49) καθορίζονται εθνικές απαιτήσεις για τον τεχνικό έλεγχο των τουριστικών τραίνων όπως αυτά καθορίστηκαν με το άρθρο 30 του ν. 2636/1998 «Σύσταση εταιρειών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας ΕΟΤ, σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον Τουρισμό» (Α’ 198).
β. του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ή με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται εθνικές απαιτήσεις για τον τεχνικό έλεγχο ορισμένων κατηγοριών οχημάτων, ακόμα και για τις περιπτώσεις οχημάτων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Επισκέψεις 3,121

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *