Μενού Κλείσιμο

Πρόσθετο φύλλο Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) οχήματος

Εγκύκλιος: Αριθ. πρωτ.: 26467/407      13/05/2020

ΑΔΑ: 653Υ465ΧΘΞ-ΞΚΥ

ΘΕΜΑ: Πρόσθετο φύλλο Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) οχήματος
ΣΧΕΤ: Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 (Β ́1003) υ.α. «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ).»

Κατόπιν ερωτημάτων από Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και από ΚΤΕΟ της χώρας σχετικών του θέματος σας ενημερώνουμε για τα εξής:
1. Στην παρ. 2 του παραρτήματος IV «Βασικές Προδιαγραφές Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) Ιδιωτικών ΚΤΕΟ» της σχετ. υ.α. ορίζεται ότι το πρόσθετο φύλλο του ΔΤΕ με το αντίγραφό του χρησιμοποιείται στην περίπτωση που κατά τον τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί μεγάλος αριθμός ελλείψεων και ο διαθέσιμος χώρος στο ΔΤΕ δεν επαρκεί για την καταχώρησή τους και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του σαν ΔΤΕ.
2. Για το πρόσθετο φύλλο του ΔΤΕ δεν ορίζονται προδιαγραφές και επίπεδα ασφαλείας όπως ορίζονται για το πρωτότυπο ΔΤΕ αρκεί να τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις – σύμφωνα με το εδάφιο (δδ) της παρ. 1 του άρθρου 3 και τις παρ. 3 και 8 του παραρτήματος IV «Βασικές Προδιαγραφές Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.» της σχετ. υ.α. – δηλαδή να είναι λευκού χρώματος, να φέρει τα στοιχεία της επικεφαλίδας του πρωτότυπου ΔΤΕ με την πρόσθετη ένδειξη ότι είναι το πρόσθετο φύλλο, καθώς και να τυπώνονται από το Μηχανογραφικό Σύστημα του ΚΤΕΟ, τουλάχιστον ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, ο αριθμός πλαισίου, η ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου, το αποτέλεσμα του ελέγχου, ο κωδικός και η επωνυμία του ΚΤΕΟ και ο αριθμός του ΔΤΕ. Πρέπει επίσης να φέρει την υπογραφή του ελεγκτή και την σφραγίδα του ΚΤΕΟ.
Τα ανωτέρω στοιχεία δύνανται για λόγους διευκόλυνσης της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου να είναι προεκτυπωμένα. Επίσης δεν είναι απαγορευτική η εκτύπωση στο πρόσθετο φύλλο και των ενωσιακών κωδικών όπως αυτοί αποτυπώνονται στα αντίστοιχα στοιχεία του πρωτότυπου φύλλου ΔΤΕ.
3. Το υπόδειγμα του παραρτήματος IV αφορά αποκλειστικά το πρωτότυπο φύλλο του ΔΤΕ για το οποίο απαιτείται η έγκρισή του από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας για πρώτη φορά από την έναρξη εφαρμογής της σχετ. υ.α. και έκτοτε σε κάθε περίπτωση τροποποίησής του. Αν υπήρχε η υποχρέωση έγκρισης και του πρόσθετου φύλλου του ΔΤΕ, θα είχε προβλεφθεί στην σχετ. υ.α. με την παράθεση και σχετικού υποδείγματος πρόσθετου φύλλου.
Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, καλούνται οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας, κατά την διαδικασία έγκρισης των ΔΤΕ των ΙΚΤΕΟ να μην απαιτούν και τον έλεγχο του πρόσθετου φύλλου του ΔΤΕ, καθώς ή έγκρισή του δεν προβλέπεται.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΔΟΕ
Γ. Βλαβιανός Πολ. Μηχανικός με Α ́ βαθμό

Επισκέψεις 65

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *