Μενού Κλείσιμο

Ροή Νομοθεσίας

ΡΟΗ Νομοθεσίας για ΚΤΕΟ

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων από την Ιταλία

Από: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ...
Διαβάστε περισσότερα
/ Ροή Νομοθεσίας, ταξινόμηση

Τυπικά προσόντα των ελεγκτών Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

Από: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ...
Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις για τα εκπαιδευτικά οχήματα με χρηματοδοτική μίσθωση

Εγκύκλιος: Δ30/Β3-13153/1633 - 5.6.2020 ΑΔΑ: 6ΝΔΤ465ΧΘΞ-Φ7Ε ΑΠΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ...
Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση δημοσίευσης υ.α. σχετικά με τα βυτιοφόρα <= 1000 λίτρων

Από: Γενική Γραμματεία Μεταφορών / Γενική Διεύθυνση Μεταφορών / Διεύθυνση ...
Διαβάστε περισσότερα