Μενού Κλείσιμο

Ετικέτα: ιστορικά οχήματα

Ιστορικά οχήματα – επιτρέπεται η μερική και υπό όρους μετακίνησή τους

Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, θεσπίζεται νέο πλαίσιο για την κυκλοφορία οχημάτων τα οποία χαρακτηρίζονται ως ιστορικού ενδιαφέροντος.