Μενού Κλείσιμο

Τμήμα Εποπτείας ΚΤΕΟ προέκυψε από την αναδιάρθρωση στο Υπ. Υποδομών & Μεταφορών

Σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβαν όλα τα , η πρόσφατη αναδιάρθρωση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών «γέννησε» το Τμήμα Εποπτείας Τεχνικών Ελέγχων Οχημάτων.

Με τις αλλαγές στην διάρθρωση του Υπουργείου, που πραγματοποιήθηκαν με βάση το Προεδρικό Διάταγμα αρ. 123/2017 (Α 151/12-10-2017), δημιουργήθηκε μία νέα διεύθυνση. Η Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Ε.Ε.).

Η νέα διεύθυνση αποτελείται από τα παρακάτω τρία τμήματα:

α. Τμήμα Εποπτείας Αγοράς και Ασφάλειας Προϊόντων.

β. Τμήμα Εποπτείας Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων.

γ. Τμήμα Εποπτείας Τεχνικών Ελέγχων Οχημάτων.

Προϊσταμένη του τμήματος Ε.Τ.Ε.Ο ανέλαβε η κ. Τούρλου, πρώην προϊσταμένη του τμήματος Γ της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων, με σημαντική εμπειρία στο αντικείμενο.

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών – Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε – Παπάγου

Οι αρμοδιότητες του νέου τμήματος με βάση το Προεδρικό Διάταγμα είναι:

α. Η κεντρική εποπτεία των διενεργούμενων από τα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) περιοδικών και ειδικών τεχνικών ελέγχων των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων, ως αρμόδια αρχή για τη διαχείριση του συστήματος του τεχνικού ελέγχου στη Χώρα μας.

β. Η κεντρική εποπτεία του συστήματος οδικών τεχνικών επιθεωρήσεων των οχημάτων, καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή των στοιχείων και στατιστικών δεδομένων των ελέγχων αυτών, ως αρμόδια αρχή για τη διαχείριση του συστήματος οδικών τεχνικών επιθεωρήσεων στη Χώρα μας.

γ. Η κεντρική εποπτεία των Κινητών Μονάδων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ) και των Κινητών Μονάδων Ελέγχου Καυσαερίων.

δ. Η λειτουργία, χρήση και εκμετάλλευση ηλεκτρονικού μητρώου επί των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων (επιτόπιων και εξ αποστάσεως) ελέγχων και των διοικητικών κυρώσεων ή/και ποινών που επιβάλλονται στα ΚΤΕΟ.

ε. Η επεξεργασία και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων μέσω του Μηχανογραφικού Συστήματος του Υπουργείου αναφορικά με τη λειτουργία των Δημόσιων και Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, καθώς και των ΚΜΤΕΟ.

στ. Η τήρηση, επεξεργασία και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων επί των ελέγχων που διενεργούνται από τις κινητές μονάδες ελέγχου καυσαερίων της Χώρας.

ζ. Η εποπτεία, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, του συστήματος της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) και της Κάρτας Ελέγχου Θορύβου (ΚΕΘ).

η. Η εποπτεία της εκπαίδευσης, η διενέργεια γραπτών εξετάσεων για το προς πιστοποίηση ελεγκτικό προσωπικό και η πιστοποίηση προσώπων που απασχολούνται στον τομέα του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.

θ. Η διενέργεια εξ αποστάσεως ελέγχων στα ΚΤΕΟ της χώρας και η έκδοση εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης ή εκθέσεων καταγραφής ευρημάτων για πιθανή τέλεσης παράβασης.

ι. O εντοπισμός, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, των ιδιοκτητών, εκπρόθεσμων σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχημάτων για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον έξι (6) μηνών και ακολούθως η έκδοση συγκεντρωτικής πράξης επιβολής προστίμου στους ανωτέρω ιδιοκτήτες και η αποστολή της στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

 

Επισκέψεις 329

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *