Μενού Κλείσιμο

Το Υπουργείο Μεταφορών για τις ταξινομήσεις των μεταχειρισμένων οχημάτων και τις μεταβιβάσεις όσων είναι σε ακινησία

Πριν λίγες μέρες ο Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων δημοσίευσε επιστολή προς τον υπουργό Μεταφορών με την οποία κατήγγειλε ότι μέσα στο κλίμα επιβολής των μέτρων για την μη διασπορά του κορωνοϊού, έχουν δημιουργηθεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των εμπόρων καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων.

Οι καταγγελίες των εμπόρων εισαγωγέων μεταχειρισμένων οχημάτων:

Ειδικότερα όσον αφορά τα προβλήματα που προκύπτουν από την μη λειτουργία των στις σημερινές συνθήκες, μέσω της επιστολής του, ο σύνδεσμος επισήμανε τα παρακάτω σημεία:

«Δυστυχώς ακόμα και μέσα σε αυτό το νοσηρό κλίμα, έχουν δημιουργηθεί τα κάτωθι φαινόμενα που βάζουν ανυπέρβλητα εμπόδια στη λειτουργία του όποιου εμπορίου γίνεται και δημιουργούν και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού:

α) Αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ καινούργιων και εισαγόμενων μεταχειρισμένων, καθώς λόγω της Κυβερνητικής απόφασης για κλείσιμο των ΚΤΕΟ, ουσιαστικά δεν μπορεί να γίνει καμία και άρα πώληση εισαγόμενου μεταχειρισμένου οχήματος, με εξαίρεση τα απειροελάχιστα οχήματα που έχουν εισαχθεί μετά τις 12/02/20 και έχουν παράλληλα ΚΤΕΟ της αλλοδαπής εν ισχύ.

β) …

γ) Ακόμα και στα ενάριθμα μεταχειρισμένα όμως τα πράγματα είναι συγκεχυμένα. Πιο συγκεκριμένα, έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα και στις μεταβιβάσεις σε οχήματα που το ΔΤΕ τους έληξε ενώ βρίσκονταν σε καθεστώς φορολογικής ακινησίας.

Παρά τις διαβεβαιώσεις από κλιμάκια του Υπουργείου Μεταφορών ότι τέτοιου τύπου οχήματα μεταβιβάζονται κανονικά χωρίς ΚΤΕΟ και που άλλωστε αφορούν τη μεγάλη πλειοψηφία του στόλου μεταχειρισμένων στις διάφορες εκθέσεις, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από πρώτο χέρι ότι μόνο μια από τις Δ/νσεις Συγκοινωνιών της Αττικής διεκπεραιώνει μεταβιβάσεις σε οχήματα στα οποία γίνεται άρση ακινησίας μετά τις 16-03-20, ενώ τα υπόλοιπα απαιτούν νέο ΔΤΕ, κάτι που προφανώς είναι αδύνατον να προσκομιστεί με κλειστά ΚΤΕΟ.

Θεωρούμε ότι οι κατά το δοκούν ερμηνείες στις κατά τόπους Δ/νσεις Συγκοινωνιών, οφείλονται στην ασάφεια που προκύπτει από την ελλιπή διατύπωση της Απόφασης Υπ. Μεταφορών 19758/1397 της 19/3/2020 που δεν ξεκαθαρίζει τι συμβαίνει στις περιπτώσεις που γίνεται άρση ακινησίας και αν τα εν λόγω οχήματα εμπίπτουν στο μέτρο της παράτασης των 45 ημερών».

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών λίγες μέρες μετά, εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία απαντά στα προβλήματα που ανέδειξε ο σύνδεσμος εμπόρων. Όσον αφορά στις ταξινομήσεις των εισαγόμενων μεταχειρισμένων στην ουσία επαναλαμβάνει την ισχύουσα νομοθεσία, με βάση την οποία τα οχήματα μπορούν να ταξινομούνται εφ’ όσον διαθέτουν πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο.) από την χώρα προέλευσης, της οποίας η εφαρμογή έγινε υποχρεωτική από 12 Φεβρουαρίου.

Δεν θίγει όμως το ζήτημα όσων είχαν εισαχθεί πριν 12/2 χωρίς πιστοποιητικό Κ.Τ.Ε.Ο από άλλη χώρα και δεν έχουν ακόμα ταξινομηθεί.

Ενώ όσον αφορά στις μεταβιβάσεις των οχημάτων που βρίσκονται σε φορολογική ακινησία, δίνει οδηγία στις Διευθύνσεις Μεταφορών να προχωρούν στην μόνο όσων οχημάτων είχαν ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ όταν τέθηκαν σε κατάσταση ακινησίας και του οποίου να παρατείνουν την ισχύ για 45 μέρες από την ημερομηνία μεταβίβασης. Η παράταση θα καταγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας που θα εκδίδεται κατά την , με την μορφή παρατήρησης.

Αναλυτικά, η εγκύκλιος του ΥΠΟΜΕ είναι η παρακάτω:

ΘΕΜΑ: Ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων
ΣΧΕΤ: α) Η από 10-04-2020 επιστολή του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
β) Το άρθρο 53 του ν. 4663/2020 (Α ́30)
γ) Η με αριθμ. πρωτ.12829/192/06-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΗ4465ΧΘΞ-ΤΒ3) εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Οχημάτων & Εγκαταστάσεων και της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών «Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 53 του ν. 4663/2020 (Α ́30) σχετικά με την ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων με προηγούμενη κυκλοφορία σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)»
Για την αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν σύμφωνα με την (α) σχετ. επιστολή και αφορούν την ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των (β) και (γ) σχετ., διευκρινίζονται τα εξής:
1. Από 12 Φεβρουαρίου 2020 επιτρέπεται η ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων από κράτη -μέλη της Ε.Ε., που είναι εφοδιασμένα με ισχύον Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου που έχει εκδοθεί από το κράτος-μέλος προέλευσης.
2. Εφόσον τηρείται η προαναφερόμενη απαίτηση περί εφοδιασμού με ισχύον Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου που έχει εκδοθεί από το κράτος-μέλος προέλευσης και σύμφωνα με την περιπτωσιολογία της (β) σχετ., επιτρέπεται η ταξινόμηση του οχήματος στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών χωρίς να απαιτείται διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου σε ΚΤΕΟ.
3. Δίνεται η δυνατότητα μεταβίβασης για όσα επιβατηγά ΙΧ οχήματα βρίσκονται σε καθεστώς φορολογικής ακινησίας, εφόσον κατά την ημερομηνία που τέθηκαν σε φορολογική ακινησία ήταν εφοδιασμένα με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ). Στην περίπτωση αυτή η ισχύς των ΔΤΕ παρατείνεται κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία μεταβίβασης των οχημάτων και επί της εκδοθείσας άδειας κυκλοφορίας θα αναγράφεται σχετική παρατήρηση με την ημερομηνία υποχρέωσης επόμενου τεχνικού ελέγχου όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με την προαναφερθείσα ακολουθία.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Επισκέψεις 195

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *